Home » ไม่มีหมวดหมู่ » ระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เลือกแบบไหนดี
 • ระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เลือกแบบไหนดี

  ระบบบําบัดน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

   

  เมืองไทยเป็นประเทศของอุตสาหกรรมอาหารครับ มีโรงงานมากมายที่เกี่ยวกับวงการอาหาร โดยกว่าครึ่งของโรงงานอาหารนั้นใช้น้ำในกระบวนการผลิต หรือแม้แต่กระบวนการล้างเครื่องจักรหลังจากผลิตเสร็จในแต่ละวัน โรงงานอาหารจึงต้องการระบบบำบัดน้ำเสียคู่กันมา เมื่อกำลังจะก่อสร้างโรงงานใหม่ หรือ ขยายโรงงานอาหารเพิ่มครับ

  เนื่องจากโรงงานอาหารในประเทศไทยมีหลายชนิดมากครับ เช่น โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ โรงงานผลิตภัณฑ์นม โรงงานแปรรูปผัก ผลไม้ โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานข้าว โรงงานน้ำตาล โรงงานเครื่องดื่ม โรงงานเครื่องปรุงอาหาร โรงงานน้ำดื่มต่างๆ หรือแม้แต่โรงงานเบียร์

  ดังนั้นโรงงานอาหาร สามารถจึงอาจมีปริมาณ BOD,COD,SS,TDS , ไขมัน , ธาตุอาหาร, คาร์บอน ,สารอินทรีย์ , สารอนินทรีย์  ที่แตกต่างกัน และสูงเกณฑ์มาตรฐานได้หมดครับ  ซึ่งแต่ละประเภทโรงงานก็มีความเข้มข้นต่างกันออกไป บางโรงงาน มีไขมันสูงมากจากกระบวนการทอด บางโรงงานอาจไม่ค่อยมีค่าไขมันเลย ก็เป็นได้ครับ

  การออกแบบให้ตรงที่สุดควรมีค่าออกแบบ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม ไปวิเคราะห์ จะดีที่สุดครับ หากยังไม่เคยสร้างโรงงานมาก่อนอาจต้องใช้ การประเมาณ ( เดา ) จากอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันครับ โดยส่วนมากก็เดาได้ไม่ไกล้เคียง ครับ ( 555 )

  โดยในแต่ละ อุตสาหกรรม

   

   

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com