Home » ไม่มีหมวดหมู่ » บำบัดน้ำ อย่างไรให้ประหยัดที่สุด ตอนที่ 2
 • บำบัดน้ำ อย่างไรให้ประหยัดที่สุด ตอนที่ 2

  บำบัดน้ำ อย่างไรให้ประหยัดที่สุด ตอนที่ 2

  จากตอนที่แล้วนะครับ ว่าการออกแบบที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง คือสามารถประหยัดค่าการ บำบัดน้ำ มากถึงมากที่สุดเลยครับ อย่างไรก็ตามครับ หากเราเป็นผู้รับมรดกจากรุ่นพี่ที่ออกแบบมาแล้ว สร้างระบบมาแล้วรวมถึง ดูแลระบบบำบัดน้ำ มาแล้วสักพักหนึ่งนั้น คงต้องทำใจก่อนเลยครับว่า ” เลือกมาแบบไหน ” ก็ต้องใช้แบบนั้นหล่ะครับ เราจะเริ่มกันตรงนี้นะครับว่า เราสามารถ บำบัดน้ำ ให้ประหยัดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ

  1. เราสามารถลดปริมาณน้ำเสีย หรือ คุณภาพน้ำแย่น้อยลงได้ ?
  2. หากไม่ได้ เราสามารถลงทุนเทคโนโลยี ได้ ?
  3. หากไม่มีงบประมาณ เราสามารถปรับปรุง เทคนิคการบำบัดน้ำ ได้?

  ลดปริมาณน้ำเสีย

  เราสามารถลดปริมาณน้ำเสียก่อนเข้าระบบ หรือ แยกน้ำเสียคุณภาพแย่ กับน้ำเสียคุณภาพดีออกจากกันก่อนได้ครับ โดย น้ำเสียที่มาจากหลายแหล่งในโรงงาน ส่วนมากจะมี แหล่งที่มีน้ำเสียคุณภาพแย่ และ น้ำเสียคุณภาพดีกว่า เช่น น้ำเสียจากกระบวนการผลิต และ น้ำเสียจากการล้างเครื่องจักร หรือ น้ำเสียจาก Cooling Tower, หรือ อื่นๆ ครับ

  แยกระบบบำบัดน้ำ

  เราลองมาพิจารณาว่าเราสามารถ แยกจากบำบัดน้ำ ได้หรือไม่ เช่น น้ำเสียที่มีค่า COD สูงๆ หรือ เป็นกรด ด่าง แก่ หรือ TDS สูงๆ เราสามารถ จะแยกมาได้ ? เพื่อทำให้ ปริมาณน้ำเสียแย่ๆ นี้น้องลง โดยไม่ปนกับน้ำเสียที่ดีกว่าครับ แค่นี้เราก็สามารถลดค่า เคมี ลดค่าไฟ ลดตะกอนลงได้มากๆครับ

  เปลี่ยนเทคโนโลยี

  ลองพิจารณาเครื่องจักรในการผลิตว่า ในปัจจุบันมีเครื่องจักรไหนที่ใช้น้ำน้อยลง หรือ มีปริมาณน้ำเสียน้อยลงได้ คุ้มกว่าที่จะบำบัดแบบเดิมหรือไม่ครับ หรืออาจใช้ เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง หรือ สารเคมีลง เช่น เครื่องเติมอากาศชนิดประหยัดไฟ เครื่องรีดตะกอนประหยัดไฟ หรือ ปรับปรุงโดยใช้ Media เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสของจุลินทรีย์ใน MBBR หรือ อื่นๆครับ

  เปลี่ยนเทคนิคการบำบัดน้ำ

  ลองใช้วิธีการ ทดลองในการเดินระบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ เช่น กำหนดค่า MLVSS ในระดับที่สูงหรือต่ำลง ลดปริมาณสารเคมีให้เหมาะสมที่สุด หรือ เพิ่ม Detention time ในถังตกตะกอน เปลี่ยนทางเข้้า ออกของน้ำ เป็นต้นครับ ทกสอบ ทดลองให้มั่นใจว่า นี่คือการเดินระบบที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้ว ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ

  โดยมีอีกหลากหลายวิธีครับ โดย Envigear รับออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา เพื่อทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียประหยัดที่สุด ขนาดเล็กที่สุด ลดค่าสารเคมีไฟฟ้าที่สุด เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับ หากสนใจสามารถติดต่อขอระบการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียฟรีที่ sales@envigear.com หรือ  082-224-2535

  ขอบคุณครับ

  Envigear

   

   

   

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com