Home » Posts tagged "บำบัดน้ำ"

Tag Archives: บำบัดน้ำ

  • บำบัดน้ำ อย่างไรให้ประหยัดที่สุด ตอนที่ 1

    Posted on September 18, 2016 by in ไม่มีหมวดหมู่

    บำบัดน้ำ อย่างไรให้ประหยัดที่สุด ตอนที่ 1 อย่างที่ทราบครับว่าการ บำบัดน้ำ หรือ บำบัดน้ำเสียนั้นมีค่าใช้จ่ายมากเอาเรื่องครับ ไม่ว่าจะเป็น ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าลงทุน อุปกรณ์ เสริม นู่นนี่นั่น เต็มไปหมดครับ แต่ไม่ใช่ว่าลงทุนครั้งแรก ในการสร้างระบบแล้วนั้น จะจบนะครับ โดยการดูแลรักษาค่าน้ำเสีย ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ หรือ ตามกฎหมายกำหนดนั้น จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ Operate หรือ ทำงานแต่ละวันนั่นเองครับ เราจะลองแบ่งค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นดูนะครับ ค่าออกแบบระบบ ค่าแบบ เซ็นต์โดยวิศวกร ค่าก่อสร้างระบบ งานบำบัดน้ำอย่างเดียว เช่น ตะแกรงหยาบ ถังเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ ถังตกตะกอนขั้นแรก ระบบตกตะกอน ปั๊ม ถังสารเคมี เครื่องอัดตะกอน เป็นต้น ค่าโครงสร้างของระบบ เช่น งานปูน งานหลังคา ห้อง ท่อเข้า ออก บ่อพัก ถนนเข้าระบบ หรือ อื่นๆ ค่าติดตั้งระบบ […]

    Continue Reading...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com