Home » จุลินทรีย์ บําบัดน้ําเสีย

จุลินทรีย์ บําบัดน้ําเสีย

e-microbe จุลินทรีย์ บํา บัด น้ํา เสีย เพื่อลด กลิ่น , BOD, COD,FOG และ SS

เราคัดสรรสายพันธ์ จุลินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่สุดครับ

 

S__7299276

 

จุลินทรีย์ บํา บัด น้ํา เสีย

ขอใบเสนอราคา emicrobes

การบำบัดน้ำเสียที่เป็นที่นิยมที่สุด คือการบำบัดทางชีวภาพครับ

โดยการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพนั้นมีหลายวิธีครับ  เช่น Activated Sludge , Anaerobic digestor, UASB เป็นต้นครับ โดยจุลชีพในการบำบัดนำ้เสียที่ช่วยในการลดความสกปรกของของเสีย นั้นมี 2 ชนิด หลักๆ คือ

1.จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศในการหายใจ

2.จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศในการหายใจ

โดยจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ทำหน้าที่เหมือนกันคือ ช่วยกิน ( ดูดซึม ) อาหารในน้ำเสียทำให้ ค่าความสกปรกต่างๆ ลดลงครับ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศนั้น จะสามารถเพิ่มจำนวนและสามารถกินอาหารได้ดีกว่า จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศมากครับ   ( ดูได้จาก รูปข้างล่างครับ )

 

Screen Shot 2018-01-13 at 1.15.50 PM

ซึ่งการดูดซึมอาหารของจุลินทรีย์ก็คล้ายๆกับ คนเราที่ต้องกินอาหาร และใช้อากาศ เหมือนกันครับ แต่อาจมีความแตกต่างในสิ่งได้หลังการย่อยอาหาร ดังรูปครับ

Screen Shot 2018-01-15 at 10.21.10 PM

ขอใบเสนอราคา emicrobes

 

วิธีใช้

เท e-microbes 500-1,000 กรัม สำหรับการ re-start ถังเติมอากาศ ระบบการบำบัดชีวภาพใช้อากาศ

และรักษาระบบโดยเติม e-microbes 100 กรัม วันละครั้ง  ในถังเติมอากาศ ระบบการบำบัดชีวภาพใช้อากาศ

envigear

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com